Stavba

Obytný súbor Olbrachtova

Lokalita
Olbrachotva Ulica - Trenčín
Investor
Monolit Slovakia

Projekt
2016-2018

Status

realizácia 2018