top of page

TEKT s.r.o.

Sídlo firmy: Rozmarínová 2, 911 01, Trenčín

IČO: 46 696 407

IČ DPH: SK 202 353 9001

0908 735 009 - konateľ spoločnosti

bottom of page