TEKT s.r.o.

Sídlo firmy: Rozmarínová 2, 911 01, Trenčín

IČO: 46 696 407

IČ DPH: SK 202 353 9001

Informácia o zmene sídla spoločnosti:

TEKT s.r.o. zmenila ku dňu 4.06.2019 sídlo na adresu Rozmarínová 2 Trenčín, kde Vás od 1.08.2019 radi privítame v nových priestoroch ateliéru.

0908 735 009 - konateľ spoločnosti

0911 355 051 - ateliér

© 2018 by TEKT.