o nás

Ing. arch. Michal Vojtek

konateľ spoločnosti

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov 

absolvent FA STU v Bratislave v roku 2003

Ing. arch. Andrea Talabová

absolventka FA STU v Bratislave v roku 2016

Ing. arch. Marián Duda

absolvent FA STU v Bratislave v roku 2016

Spolu so širokým tímom externých spolupracovníkov Vám v našom ateliéri ponúkame nasledujúce služby:

  • vypracovanie architektonických, urbanistických, interiérových a krajinárskych štúdií

  • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie bytových, administratívnych a priemyselných stavieb

  • vypracovanie realizačnej dokumentácie interiérov

© 2018 by TEKT.