30_edited.jpg

o nás

Ing. arch. Michal Vojtek

konateľ spoločnosti

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov 

absolvent FA STU v Bratislave v roku 2003

Ing. arch. Andrea Talabová

absolventka FA STU v Bratislave v roku 2016

momentálne na MD

Ing. arch. Marián Duda

absolvent FA STU v Bratislave v roku 2016

Ing. Vladimír Ličko 

absolvent Stavebnej fakulty STU

Spolu so širokým tímom externých spolupracovníkov Vám v našom ateliéri ponúkame nasledujúce služby:

  • vypracovanie architektonických, urbanistických, interiérových a krajinárskych štúdií

  • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie bytových, administratívnych a priemyselných stavieb

  • vypracovanie realizačnej dokumentácie interiérov