Stavba

Záhradné vily

Lokalita
Rezidencia Vinohrady, Trenčín
Investor
RV3

Projekt
2019-2020

Status

stavebné konanie